Lijst van tests - List of tests. - Liste des tests
Stacks Image 2202
Boey, R. (In druk 2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren VOKIS.. Belsele: VVL pp.75.
Stacks Image 2195
Boey, R. & Niessen, H. (2021) Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie VOKID. Belsele: VVL
Stacks Image 2184
Boey, R. (2020) Screening en detectie van stotteren d.m.v. DIS2. Belsele: VVL
Stacks Image 2160
Boey, R. & Niessen, H. (2015) Leesattitudetest (LAT). Handleiding en test. Belsele: VVL
Stacks Image 2158
Niessen, H. & Boey, R. (2015) Leesvaardigheidstests (LVST). Handleiding en tests. Belsele: VVL pp.
Stacks Image 2156
Boey, R. (2015) Test de Sévérité du Bégaiement Non-Lecteurs. Test de Sévérité du Bégaiement Non-Lecteurs. Belsele: VVL
Stacks Image 2154
Boey, R. (2007). Test voor stotterernst Niet-Lezers. Test voor stotterernst Lezers. Tweede herziene uitgave. Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
Stacks Image 2152
Boey, R. (2000) Stotteren. Detecteren en meten. Test voor Stotterernst-Lezers (TvS-L). Test voor Stotterernst Niet-Lezers (TvS-NL) Leuven: Garant. Blz. 120
Stacks Image 2150
Boey, R. (2000) Tests pour la sévérité du bégaiement. UPLF. Blz. 80.
Stacks Image 2148
Stes, R. en Boey, R. (1997) D.I.S. Detectie-Instrument voor Stotteren. Antwerpen: CIOOS v.z.w. Blz. 59.