Lijst van lezingen en vorming - List of lectures and workshops - Liste des conférences et formations
Boey, R. (2021) Temperament bij stotteren: update en verdieping. CIOOS Navorming. Online 12 & 19 maart.
Boey, R. (2021) Temperament bij stotteren: update en verdieping. CIOOS Navorming. Online 12 & 19 maart.
Boey, R. (2021) Telelogopedie. Huidig wettelijk kader en toekomstperspectieven. VVL CPV Webinar
Boey, R. (2021) Telelogopedie bij stotteren. VVL CPV Webinar
Boey, R. (2020) Hersenwerking i.f.v. stotteren en gerelateerd gedrag. CIOOS Navorming vierdelige webinar. 13 en 17 oktober & 10 en 24 november.
Boey, R. (2020) Stressbeleving bij ouders van een stotterend kind. Metingen met de VOKIS. VVL Symposium Telelogopedie. Webinar
Boey, R. (2020) Sociaal cognitieve gedragstherapie bij heel jonge stotterende kinderen: 'evidence based' handelen. Gastcollege UGent Opleiding Logopedie. Online.
Boey, R. (2019) Ouderbegeleiding in de logopedie. Workshop VVL CPV Gent
Boey, R. (2019) Stotteren: wetenschappelijke kennis en klinisch handelen. CIOOS Voordracht ter gelegenheid van CIOOS 25 jaar: Antwerpen UZA.
Boey, R. (2019) Inzichten in de hersenwerking en gedragsneurologie en het nut voor de kliniscche praktijk bij stotteren. 40ste Congres VVL, Congrescentrum ICC, Gent.
Boey, R. (2019) Sociaal cognitieve gedragstherapie bij heel jonge stotterende kinderen: 'evidence based' handelen.? Gastcollege Masteropleiding Logopedie: UGent, Gent.
Boey, R. (2019) Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Telelogopedie. Symposium mHealth RIZIV, Brussel
Boey, R. (2019) Evidence-Based Practice en Logopédie: Vignettes Cliniques en Bégaiement. Conférence Université de Genève: Suisse
Boey, R. (2019) Screening en Detectie van Stotteren: DIS2. Studiedag CIOOS: Antwerpen.
Boey, R. (2019) Stressbeleving bij ouders van stotterende kinderen: metingen met de VOKIS. CIOOS Studiedag: Antwerpen.
Boey, R. (2018) Dyslexie: essentiële kenmerken - caractéristiques essentielles. Presentatie/presentation LogoMut RIZIV - INAMI, Brussel - Bruxelles.
Boey, R. (2018) Huisarts en Logopedie. Huisartsennconferentie Domus Medica: Antwerpen.
Boey, R. (2017) Efficacité thérapeutique: succès et récidives dans les traitements des personnes qui bégaient. Conférence Internationale.. Université Catholique de Louvain UCL, Louvain-la-Neuve.
Boey, R. (2017) In het Brein van Kinderen met Dyslexie. Hoe prenatale ontwikkeling en neurofysiologie ons helpt om kinderen met dyslexie te begrijpen. Congres Moedewaarom leRen wij? De Tol, Brugge
Boey, R. (2017) Hersenwerking en gedragsneurologie bij stotteren: belang en gebruik in de klinische praktijk. 38ste Congres VVL, Congrescentrum ICC, Gent..
Boey, R. (2017) Herval bij stotteren.: wat te doen in de praktijk? 38ste Congres VVL, Congrescentrum ICC, Gent.
Boey, R. (2017) Ouderbegeleiding in de logopedie. Introductie. VVL. Congrescentrum Zebrastraat, Gent.
Boey, R. En Niessen, H. (2017) Ouderbegeleiding bij dyslexie en disorthografie. Workshop VVL. Bluepoint, Berchem.
Boey, R. En Niessen, H. (2017) Ouderbegeleiding bij dyslexie en disorthografie. Workshop VVL. Aula Schaubroeck, Nazareth.
Boey, R. En Niessen, H. (2017) Ouderbegeleiding bij dyslexie en disorthografie. Workshop VVL. Rosenberg, Waasmunster.
Boey, R. (2016) Het ontwerpen van een cursus voor ouders van kinderen met dyslexie en dysorthografie. Deel 2. Vorming Cognitio: Essen.
Boey, R. (2016) Teleconsultatie in de Logopedie. VOKA Werkgroep mHealth, Antwerpen.
Boey, R. (2015) Ontwerpen van een oudercursus in de logopedie. Minicursus. Vlaamse Vereniging voor Logopedisten VVL, Belsele.
Boey, R. & Niessen, H. (2015) Dyslexie. Leesvaardigheid en leesattitude bij kinderen met dyslexie en zonder. Nieuw onderzoek met LVT en LAT. Congres Moedewaarom leRen wij? De Tol, Brugge
Boey, R. (2015) Ouders als medewerkers in stottertherapie. Verantwoording, ouderprogramma en effectren. 36ste Congres VVL, Congrescentrum ICC, Gent..
Boey, R. & Niessen, H. (2015) Leesvaardigheid en Leesattitude: een onderzoek bij 520 kinderen van 6 tot 12 jaar als basis voor nieuwe leestests: LVT1-6 en LAT 2-6. 36ste Congres VVL, Congrescentrum ICC, Gent..
Boey, R. & Niessen, H. (2015) De leestests: LVT1-6 en LAT 2-6. 36ste Congres VVL, Congrescentrum ICC, Gent..
Boey, R. (2015) Het ontwerpen van een cursus voor ouders van kinderen met dyslexie en dysorthografie. Deel 1. Vorming Cognitio: Essen.
Boey, R. (2015) Parental Guidance as Part of Stuttering Therapy of Young Children: Justification, Content, Organization and Effects. European Conference CPLOL: Firenze, Italy.
Boey, R. (2015) E-health in de logopedie en audiologie: welke opties voor de toekomst? 16de Symposium Logopedie en Audiologie. UGent, Gent.
Boey, R. (2015) Tests de Sévérité du Bégaiement TSB-NL et TSB-L. Conférence. Université Catholique de Louvain UCL, Louvain-la-Neuve.
Boey, R. (2014) Telelogopedie. 35ste Congres VVL, Congrescentrum ALM, Berchem.
Boey, R. (2014) Participation et coopération des parents dans la thérapie pour leur jeune enfant qui bégaie: une condition nécessaire. Congrès International de Logopédie. UPLF, Namur.
Boey, R. (2014) Le bégaiement:données de la recherche et implications pour la pratique. Association Scientifique et Ethique des Logopèdes Francophones ASELF, Université Catholique de Louvain UCL, Louvain-la-Neuve.
Boey, R. en Lefevere, S.. (2013) Verbruiksprofielen D3 op basis van een studie van 7.000 patiënten. 34ste Congres VVL, Congrescentrum ALM, Berchem.
Boey, R. (2013) Guidance Parentale. Cours de parents d'un jeune enfant qui bégaie. Formation UPLF, Namur.
Boey, R. (2013) Stotteren: articulatiestoornissen en verstaanbaarheid. Studiedag CIOOS: Antwerpen.
Boey, R. (2012) Levenskwaliteit bij volwassenen die stotteren na therapie. 33ste Congres VVL, Congrescentrum ALM, Berchem. .
Boey, R. (2012) Impact of Listener Reactions toward Stuttering of Children: Consequences for Treatment. European Conference CPLOL: Den Haag, Nederland.
Boey, R. (2012) Post Therapy Quality of Live of Adults who Stutter. European Conference CPLO: Den Haag, Nederland.
Boey, R. (2012) Impact of Listener Reactions toward Stuttering of Children: Consequences for Treatment. World Conference on Fluency Disorders: Tours, France.
Boey, R. (2012) Model of onset of stuttering and related variables. World Conference on Fluency Disorders: Tours, France.
Boey, R. (2012) Model of onset of stuttering and related variables. European Conference CPLO: Den Haag, Nederland.
Boey, R. (2012) The diagnosis of Stuttering in Children and Adults. The Stuttering Severity Test. Workshop. European Conference CPLOL: Den Haag, Nederland.
Boey, R. (2011) Awareness of Young Stuttering Children towards their Speech Dysfluency. 9th Oxford Dysfluency Conference: Oxford, United Kingdom.
Boey, R. (2011) Psycho-educatie bij stotterende kinderen en tieners. 32ste Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten,Elewijt.
Boey, R. (2011) Does the Communication Attitude of Children just represent Stuttering Severity? 9th Oxford Dysfluency Conference: Oxford, United Kingdom.
Boey, R. (2011) La thérapie cognitivo-comportementale sociale pour le bégaiement chez des enfants âgés de 7 à 14 ans. Formation UPLF, Namur.
Boey, R. (2011) Herstel van Stotteren. NVLF Congres: Utrecht, Nederland.
Boey, R. (2010) Social Cognitive Behavior Therapy for Stuttering Children (7-14 years old). Formation. The Royal College of Speech Language Therapists: London, United Kingdom.
Boey, R. (2010) Communication Attitude of Stuttering Children. ECSF Congres: Antwerp.
Boey, R. (2010) Essentials of epidemiology and phenomenology of stuttering: consequences for clinical SLP practice. 4th Congres of Croation Speech and Language Pathologists, Zagreb, Croatia.
Boey, R. (2010) Le traitement cognitivo-comportementale sociale du bégaiement chez des enfants jeunes âgés de 2 à 5 ans. Formation. Université de Genève, Suisse
Boey, R. (2009) Bégaiement: Evidence Based Practice. Considérations et Illustrations. Conférence Université de Genève, Suisse.
Boey, R.(2009) Kan spraak- en taalontwikkeling en stimulatie stotteren uitlokken? Mythe of evidentie? 31ste Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Ter Elst, Edegem.
Boey, R. (2009) Le bégaiement du jeune enfant. 4ième Rencontre d'ORL Pédiatrique. Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola.: Bruxelles.
De Meyere, P, Boey, R. en D'Hondt, M.(2009) Logopedie voor Kindergeneeskunde. Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, UZ Gent, Gent.
Boey, R. (2009) Spreken over Stotteren. Boekenbeurs 31 oktober - 11 november: Antwerpen.
Boey, R. (2009) Waarom specialiseren in stotteren? Informatiedag Hogeschool Vesalius: Gent.
Boey, R.(2009) Stotteren. Over ontstaan, ontwikkeling, behandeling van stotteren en richtlijnen voor de arts. Huisartsennconferentie Domus Medica: Antwerpen.
Boey, R.(2009) Hoe stotteren ontstaat en ontwikkelt: recente inzichten over stotteren. Implicaties voor het klinische handelen. Studiedag SIG: Destelbergen.
Boey, R. (2009) Model of onset of stuttering and related variables. European Conference CPLOL: Ljubljana, Slovenia.
Boey, R. (2009) Levenskwaliteit bij volwassenen die stotteren na therapie.CIOOS Studiedag: Antwerpen.
Boey, R. (2009) Epidemiology and Phenomenology of Stuttering: a model of development. European Conference CPLOL: Ljubljana, Slovenia.
Boey, R. (2009) Long Term Effects of Social Cognitive Behaviour Therapy for Stuttering. European Conference CPLOL: Ljubljana, Slovenia.
Boey, R. (2008) Effecten van een sociaal-cognitieve gedragstherapie voor stotteren op lange termijn. 30ste Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, UAntwerpen, Antwerpen.
Boey, R. (2008) Long Term Effects of Social Cognitive Behaviour Therapy for Stuttering Children and Adults. 6th Oxford Dysfluency Conference: Oxford, United Kingdom.
Boey, R. (2008) Onset of Stuttering: Related Variables. 6th Oxford Dysfluency Conference: Oxford, United Kingdom.
Boey, R. (2008) Long Term Effects of Social Cognitive Behaviour Therapy for Stuttering Children and Adults. ECSF Congres: Antwerp.
Boey, R. (2008) Stotteren: effecten van sociaal cognitieve gedragstherapie. Implicaties voor de klinische praktijk. Vorming RC, Turnhout.
Boey, R. (2008) Hoe spraak en taal ontwikkelt. Wat als het misloopt? Pedagogische Studiedag Basisonderwijs: Loenhout.
Boey, R. (2007) Herstel van Stotteren. Post Academische Vorming UAntwerpen, Antwerpen.
Boey, R. (2005) Le bégaiement chez des jeunes enfants (âgés de 2 à 5 ans). 1. Phénomènes genèse et développement. 2. Dépistage et diagnostique. 3. Thérapie: les caractéristiques. Formation UPLF, Namur.
Boey, R. (2007) Stotteren. bij kinderen. Deel 1: Verschijnselen. Deel 2: Detectie en Diagnostiek. Deel 3: Begeleiding en Behandeling. Post Hogeschoolvorming Logopedie: Nabij Rotterdam: Rotterdam, Nederland.
Boey, R. (2006) Stotteren op school: een actieve aanpak. Gastcollege. KHK Lerarenopleiding: Vosselaar.
Boey, R. (2006) Spraak- en taalstoornissen bij kleuters en kinderen;: richtlijnen voor het detecteren en signaleren door de school. Pedagogische studiedag Basisonderwijs Oefenschool Wijnegem, Wijnegem.
Boey, R. (2006) Long Term Effects of a Social Cognitive Behaviour Therapy for Stuttering Children and Adults. IFA Congres: Dublin, Ireland.
Boey, R. (2005) Stotteren. bij kinderen. Deel 1: Verschijnselen. Deel 2: Detectie en Diagnostiek. Deel 3: Begeleiding en Behandeling. Post Hogeschoolvorming Logopedie: Nabij Rotterdam: Rotterdam, Nederland.
Boey, R. (2005) Le bégaiement chez des jeunes enfants (âgés de 2 à 5 ans). 1. Phénomènes genèse et développement. 2. Dépistage et diagnostique. 3. Thérapie: les caractéristiques. Formation UPLF, Namur.
Boey, R. (2005) Stotteren op school: een actieve aanpak. Gastcollege. KHK Lerarenopleiding: Vosselaar.
Boey, R. (2004) Le bégaiement chez des enfants jeunes. Rééducation: justification et caractériques. Formation Université Catholique de Louvain UCL, Louvain-la-Neuve.
Boey, R. (2004) Epidémiologie et évaluation du bégaiement. Conférence des Mutuelles Socialistes: Bruxelles.
Boey, R. (2004) Stotteren. bij kinderen. Deel 1: Verschijnselen. Deel 2: Detectie en Diagnostiek. Deel 3: Begeleiding en Behandeling. Post Hogeschoolvorming Logopedie: Nabij Rotterdam: Rotterdam, Nederland.
Boey, R. (2004) Stotteren op school: een actieve aanpak. Gastcollege. KHK Lerarenopleiding: Vosselaar.
Boey, R. (2004) Stotteren bij kinderen. Deel 1: Verschijnselen. Vorming. Lessius Hogeschool: Antwerpen.
Boey, R. (2004) Stotteren bij kinderen. Deel 3: Begeleding en Behandeling bij kinderen (2-5 en 6-12 jaar). Vorming. Lessius Hogeschool: Antwerpen.
Boey, R. (2004) Stotteren bij kinderen. Deel 2: Detectie en Diagnostiek bij kinderen (2-5 jaar en 6-12 jaar). Vorming. Lessius Hogeschool: Antwerpen.
Boey, R. (2004) Stotteren op school: een actieve aanpak. Gastcollege. KHK Lerarenopleiding: Vosselaar.
Boey, R. (2003) Le bégaiement chez des jeunes enfants (âgés de 2 à 5 ans). 1. Phénomènes genèse et développement. 2. Dépistage et diagnostique. 3. Thérapie: les caractéristiques. Formation UPLF, Namur.
Boey, R. (2003) Vloeiendheidsstoornissen: 'state of the art'. 25ste Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten VVL, Antwerpen, Antwerpen.
Boey, R. (2002) Screening, diagnostiek en therapie voor stotteren bij kleuters en kinderen. Workshop. UAAntwerpen.
Boey, R. (2002) Stotteren op school: een actieve aanpak. Vorming. Karel de Grote Hogeschool: Antwerpen.
Boey, R. (2002) Stotteren bij heel jonge stotterende kinderen: ontstaan en ontwikkeling. Congres Ontwikkelingspsychologie. UAntwerpen.
Boey, R. (1995) Gedragstherapie bij stotteren. Voordracht NVST, Woudschoten.
Boey, R. (1997). Detecteren en begeleiden van jonge stotterende kinderen. CIOOS Studiedag, Bornem.
Boey, R. (1987). Behaviour modification in parents of young stuttering children. Oxford Disfluency Conference.: Oxford., United Kingdom.
Boey, R. (
Boey, R. (