Lijst van boeken en hoofdstukken - List of books and chapters - Liste des livres de livres
Stacks Image 2317
Boey, R. (2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren VOKIS.. Belsele: VVL pp.75.
Stacks Image 2323
Boey, R. & Niessen, H. (2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie VOKID.. Belsele: VVL pp.75.
Stacks Image 2311
Boey, R. (2020) Detectie Instrument Stotteren DIS2. Belsele: VVL pp.75.
Stacks Image 2296
Boey, R. (2017) Stottertherapie bij volwassenen. Een sociaal-cognitieve gedragstherapie. Belsele: VVL pp. 265.
Stacks Image 2226
Boey, R. (2015) Ouders als medewerkers in stottertherapie voor hun kind. Individuele ouderbegeleiding en ouderprogramma in groep. Belsele: VVL pp. 204
Stacks Image 2286
Boey, R. (2015) Test de Sévérité du Bégaiement Non-Lecteurs. Test de Sévérité du Bégaiement Non-Lecteurs. Belsele: VVL
Stacks Image 2290
Boey, R. (2013) Stotteren bij kinderen en tieners. Een sociaal-cognitieve gedragstherapie. Belsele: VVL pp. 256
Stacks Image 2278
De Meyere, P., Lefevere, S. & Boey, R. (2013) Onderzoek van dyslexie, disorthografie en dyscalculie volgens de gewijzigde logopedische nomenclatuur. Belsele: VVL
Stacks Image 2236
Boey, R. (2012) Fenomenologie en epidemiologie van stotteren: een overzicht en synthese. Belsele: VVL pp. 119
Stacks Image 2222
Boey, R. (2010) Sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren bij heel jonge kinderen. Antwerpen: De Standaard Uitgeverij pp. 258
Stacks Image 2238
Boey, R. (2009) Spreken over stotteren. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. pp. 128
Stacks Image 2220
Boey, R. (2009) Hoe stotteren ontstaat en ontwikkelt. Epidemiologie en fenomenologie. Leuven: ACCO
Stacks Image 2240
Boey, R. (2008) Stuttering. An Epidemiological and phenomenological study. Effects of a social-cognitive behaviour therapy. Doctoraal proefschrift . Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
Stacks Image 2248
Boey, R. (2007). Test voor stotterernst Lezers. TvS-L.Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
Stacks Image 2242
Boey, R. (2007). Test voor stotterernst Niet-Lezers. TvS-NL. Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
Stacks Image 2250
Boey, R, (2004) Stotteren en sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren. In: Peters, H. (ed.) Handboek voor Stem-, spraak- en taalpathologie.. Bohn-Stafleu-van Loghum
Stacks Image 2252
Boey, R. (2003) Stottertherapie bij kleuters. Sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren. Leuven: Acco
Stacks Image 2254
Boey, R. (2001) Stotteren. Handleiding voor Leerkrachten Middelbaar onderwijs. Kluwer
Stacks Image 2256
Boey, R. (2001) Leerlingen die stotteren. Praktijkgids voor de basisschool. Kluwer
Stacks Image 2246
Boey, R. (2000) Stotteren. Detecteren en meten. Test voor Stotterernst-Lezers (TvS-L). Test voor Stotterernst Niet-Lezers (TvS-NL) Leuven: Garant. Blz. 120
Stacks Image 2228
Boey, R. (2000) Tests pour la sévérité du bégaiement. UPLF. Blz. 80.
Stacks Image 2260
Boey, R. (1999) Stottertherapie bij jonge kinderen: verantwoording, indicaties, doelstellingen, methodiek. In: Manders, E., Lembrechts, D. en Bastijns, P. (red.) Stotteren. Recente inzichten. Leuven: Acco. Blz. 33-68
Stacks Image 2262
Boey, R. en Smets, B. (1999) Een stotterend kind in de klas. Een handleiding voor leerkrachten. Antwerpen: CIOOS v.z.w. Interne Publicatie. 38 blz.
Stacks Image 2264
Stes, R. en Boey, R. (1997) D.I.S. Detectie-Instrument voor Stotteren. Antwerpen: CIOOS v.z.w. Blz. 59.
Stacks Image 2266
Boey, R. (1996) Gehoorprothese. Keuze, aanpassing en gebruik. Leuven: Garant.
Stacks Image 2268
Boey, R. (1996). Schaal voor Descriptie van Emotionaliteit SDE. Wijnegem (Antwerpen): Centrum voor Stottertherapie.
Stacks Image 2270
Stes, R. en Boey, R. (1993) Modification of the behavioral models of parents in reaction upon the stuttering of their young children. A training program for parents. In: Johannsen, H.S. en Schulze, H. (eds.) Stottern. Ulm: Verlag Phoniatrische Ambulanz, 267-278.
Stacks Image 2272
Boey, R. (1991). Gestructureerd interview voor stotterenteren met topografische gegevens in functie van differentieel diagnostiek. Antwerpen: CvSt.
Stacks Image 2274
Stes, R., Boey, R., & Sas, D. (1990). Screeninglijst voor stotteren. Interne publicatie. Antwerpen: Centrum voor Stottertherapie.