Lijst van publicaties - List of publications - Liste des publications
Boey, R. & Lefevere. S. (2022). An evaluation of telepractice for use during the COVID-19 pandemic for the treatment of speech and language disorders in Belgium. International Journal of Telerehabilitation (14), 1. https://doi.org/10.5195/ijt.2022.6411
Boey, R. (2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren VOKIS. Belsele: VVL pp.75.
Boey, R. & Lefevere. S. (2021). Evaluatie van telepraktijk voor het continueren van logopedische zorgverstrekking tijdens de COVID-19-pandemie. Logopedie 33,(2), 22-29
Boey, R. (aanvaard 2021). Logopedie bij heel jonge stotterende kinderen: ingrijpen of afwachten? Logopedie, 33 (4)
Boey, R. & Niessen, H. (2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen met Dyslexie VOKID. Belsele: VVL pp.75.
Boey, R. (2020) Detectie Instrument Stotteren DIS2. Belsele: VVL pp.75.
Boey, R. (2019). Detectie van stotteren door middel van het DIS2: verantwoording, constructie en validiteit. Logopedie, 31(#).
Boey, R., & Niessen, H. (2019). Stressbeleving bij ouders omwille van lezen bij kinderen zonder en met dyslexie. Metingen met de VOKID. Logopedie, 31(4), 108-127.
Boey, R. (2017). Stotteren en comorbiditeit: literatuurstudie en klinisch onderzoek bij 2115 stotterende personen. Logopedie, 29(4), 19-45.
Boey, R. (2016). Ervaren impact van stotteren op de levenskwaliteit bij volwassenen: een replicatie-onderzoek van Klompas en Ross (2004). Logopedie, 28(6), 15-29.
Boey, R. (2016). Stotteren, de vroege aanpak loont. Moment, 57, 4-5.
Niessen, H. & Boey, R. (2015) Onderzoek naar de leesvaardigheid en de leesattitude bij kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder dyslexie. Logopedie (28) Themanummer.
Boey, R. (2015) Ouders als medewerkers in stottertherapie voor hun kind. Individuele ouderbegeleiding en ouderprogramma in groep. Belsele: VVL
Boey, R. (2015) Test de Sévétié du Bégaiement Non-Lecteurs. Test de Sévétié du Bégaiement Non-Lecteurs. Belsele: VVL
Boey, R. (2015) Telepraktijk voor logopedie en audiologie (2): diagnostische en therapeutische toepassingen. Logopedie (28), 1, 33-59.
Joos, K., De Ridder, Dirk, Boey, R., & Vanneste, S. (2014). Functional connectivity changes in adults with developmental stuttering : a preliminary study using quantitative electro-encephalography. Frontiers in human neuroscience, 8(13), 1-9.
In: Maczima (2014) Omgaan met stotteren. Kunnen medicijnen helpen?
Boey, R. (2014) Relatine voor stotteren: wat is er van aan. Logopedie (26)
Boey, R. (2014) Telepraktijk voor logopedie en audiologie (1): kenmerken en evaluatie van gebruik. Logopedie (27), 6, 29-45.
De Meyere, P., Lefevere, S. & Boey, R. (2013) Onderzoek van dyslexie, disorthografie en dyscalculie volgens de gewijzigde logopedische nomenclatuur. Belsele: VVL
Boey, R. (2013) Effecten van een sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren: invloed van leeftijd, geslacht, initiële stotterernst en temperament. Logopedie (26) 3, 33-48.
Boey, R. (2013) Stotteren bij kinderen en tieners. Een sociaal-cognitieve gedragstherapie. Herentals: VVL
Boey, R. (2012) Fenomenologie en epidemiologie van stotteren: een overzicht en synthese. Belsele: VVL
Boey, R. (2012) Ontstaan van stotteren: fenomenologie, epidemiologie en etiologie. Logopedie Themanummer, 13-32
Boey, R. (2012) Essentials of epidemiology and phenomenology of stuttering. Consequences for clinical SLP practice. Logopedija (3), 1, 1-11 Zagreb, Croatia.
Boey, R. (2010) Les Tests de Sévérité du Bégaiement: replique à “Réflexions à propos de l’examen du bégaiement à partir de la list limitative”. Magazine SBLU.
Boey, R. (2010) Sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren bij heel jonge kinderen. Antwerpen: De Standaard Uitgeverij
In: Humo (2010) Het stamelende staatshoofd. Met mensen die stotteren naar ‘The King’s Speech’. Nr 15 . 12 april 2011 p. 122-127.
In: Gazet Van Antwerpen (2010) n.a.l.v. the King’s Speech. p. 69
In: EOS (2010) Als praten niet vanzelfsprekend is. nr. 9 september, 25-28
Boey, R. (2009) Spreken over stotteren. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
Boey, R. (2009) Het gebruik van multimedia bij de logpedische behandeling. Beschrijving en evaluatie van toepassing. Logopedie (21)
Boey, R. (2009) Hoe stotteren ontstaat en ontwikkelt. Epidemiologie en fenomenologie. Leuven: ACCO
Boey, R. (2009) Temperament en stotteren. Logopedie, 22(2), 34-48.
Boey, R., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., Heylen, L., Stoop, R. & De Bodt, M. S. (2009). Awareness and reactions of young stuttering children aged 2-7 years old towards their speech disfluency.” Journal of Communication Disorders, 42, 334-346.
Boey, R., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., Heylen, L., & De Bodt, M. S. (2009). Reported stressors near onset of stuttering in native Dutch-speaking children. Journal of Stuttering Therapy, Advocacy and Research, 3(2), 71-87. [Online: www.journalofstuttering.com]
Boey, R. A., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., De Bodt, S., & Heylen, L. (2009). Characteristics of stuttering in Dutch speaking individuals. Clinical Linguistics & Phonetics, 23 (4), 241-254.
Boey, R. (2008). Stuttering. An epidemiological and phenomenological study. Effects of a social-cognitive behaviour therapy. Doctoral thesis. University of Antwerp, Antwerp. ISBN 978-90-5728-101-3 UMI publicatienummer 3334851
Boey, R. (2008). Onset of stuttering: related variables. Proceedings from Oxford Dysfluency Conference, Oxford.
Boey, R. (2008). Long term effects of a social-cognitive behaviour therapy for stuttering. Proceedings from Oxford Dysfluency Conference, Oxford.
Boey, R. (2008). Incidentie en prevalentie van stotteren. Synthese op basis van literatuur en een onderzoek bij Vlaams sprekende kleuters (2;6-5;11 jaar) en kinderen (6-12 jaar). Logopedie, 20(1), 23-32.
Boey, R. (2008). Met de bal aan de voet stottert Bart niet. Klasse voor Ouders, p. 69.
Boey, R. (2008). Effecten van een sociaal-cognitieve gedragstherapie voor stotteren op lange termijn. Proceedings from VVL 30ste congres, Antwerpen.
In: Bodytalk (2008) Behandeling van stotteren. Haperend door het leven. Jg. 3, 27, 38-40.
Boey, R. (2007). Herstel van stotteren: feiten en mythes. Implicaties voor diagnostiek en therapie. [Recovery of stuttering; facts and mythes. Implications for diagnosis and therapy]. Proceedings from PAV Universiteit Antwerpen, VVL & CIOOS, Antwerpen.
Boey, R., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., De Bodt, M. S., & Heylen, L. (2007). Characteristics of stuttering-like disfluencies in Dutch-speaking children. Journal of Fluency Disorders, 32(4), 310-329.
Boey, R. (2007). Test voor stotterernst Niet-Lezers. Test voor stotterernst Lezers. Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
Boey, R. (2006). Long term effect of a social cognitive behaviour therapy for stuttering children and adults. Proceedings from IFA 5th Word Congress, Dublin, Ireland.
In: Onder ons (2006) Vroege therapie bespaart kinderen en ouders vervelende jaren. Hoe omgaan met stotteren? Nr. 471, p. 4-7.
In: Profiel (2006) Logopedie bij kleuters en peuters. Nr. Mei-Juni p. 4-5
Boey, R. (2005) Het gebruik van multimedia bij de logopedische behandeling. Beschrijving en evaluatie van toepassingen. Logopedie (18), 1, 22-41.
Boey, R, (2004) Stotteren en sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren. In: Peters, H. (ed.) Handboek voor Stem-, spraak- en taalpathologie.. Bohn-Stafleu-van Loghum
Boey, R. (2003) Stottertherapie bij kleuters. Sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren. Leuven: Acco
Boey, R. (2003). le bégaiement chez des enfants jeunes (âgés de 2 à 5 ans). Proceedings from UPLF, Mons.
Boey, R. (2002) Variabiliteit van stotteren. Onderzoeken naar precipiterende stimuli bij jonge kinderen. Herentals: Logopedie (15), 4, 61-72.
Boey, R. (2001) Cognitieve verschijnselen bij stotteren. Logopedie en Foniatrie, (73), 3, 61-65
Boey, R. (2001). Taal- en spraakstoornissen bij stotteren. Logopedie, 14, 15-23.
Boey, R. (2001) Stotteren. Handleiding voor Leerkrachten Middelbaar onderwijs. Kluwer
Boey, R. (2001) Leerlingen die stotteren. Praktijkgids voor de basisschool. Kluwer
Lefevere, S. (2001). Bespreking: Stotteren detecteren en meten. R. Boey. (Discussion: Detection and measurement of stuttering. R. Boey). Logopedie, 14(3), 59.
In: EOS (2001) Stotteren: als woorden niet komen. Jg. 18, nr. 9, p. 56-58.
Boey, R. (2000) Tests pour la sévérité du bégaiement. UPLF. Blz. 80.
Boey, R. (2000) Stotteren. Detecteren en meten. Test voor Stotterernst-Lezers (TvS-L). Test voor Stotterernst Niet-Lezers (TvS-NL). Leuven: Garant
Boey, R. (1999). Vroege detectie van stotteren: verantwoording, strategie en instrumentarium. Logopedie, 12, 19-26.
Boey, R. (1999) Stottertherapie bij jonge kinderen: verantwoording, indicaties, doelstellingen, methodiek. In: Manders, E., Lembrechts, D. en Bastijns, P. (red.) Stotteren. Recente inzichten. Leuven: Acco. Blz. 33-68
Boey, R. en Smets, B. (1999) Een stotterend kind in de klas. Een handleiding voor leerkrachten. Antwerpen: CIOOS v.z.w. Interne Publicatie. 38 blz.
Boey, R. (1999). Het bad is de zee. Een gevalsbeschrijving van een kleuter met type 3 stotteren. Interne publicatie ter ere van het emeritaat van Peggy Janssen. Utrecht.
Stes, R. en Boey, R. (1997) D.I.S. Detectie-Instrument voor Stotteren. Antwerpen: CIOOS v.z.w. Blz. 59.
Boey, R. (1998) Stotteren bij jonge kinderen. Vroege diagnose is essentieel. Brussel: Artsenkrant (18), 1146, 18.
Boey, R. (1996) Gehoorprothese. Keuze, aanpassing en gebruik. Leuven: Garant.
Boey, R. (1996). Schaal voor Descriptie van Emotionaliteit SDE. Wijnegem (Antwerpen): Centrum voor Stottertherapie.
Boey, R. (1996) Begeleiding van ouders van stotterende kinderen: een geïntegreerd onderdeel in stottertherapie. Logopedie (9), 5, 29-35.
Boey, R. (1996) Stotteren bij heel jonge kinderen. Artsenkrant.
Boey, R. (1994) Therapie bij jonge stotterende kinderen. Logopedie en Foniatrie (66), 7/8, 217-226.
Stes, R. en Boey, R. (1993) Modification of the behavioral models of parents in reaction upon the stuttering of their young children. A training program for parents. In: Johannsen, H.S. en Schulze, H. (eds.) Stottern. Ulm: Verlag Phoniatrische Ambulanz, 267-278.
Boey, R. (1991). Gestructureerd interview voor stotterenteren met topografische gegevens in functie van differentieel diagnostiek. Antwerpen: CvSt.
Stes, R., Boey, R., & Sas, D. (1990). Screeninglijst voor stotteren. Interne publicatie. Antwerpen: Centrum voor Stottertherapie.
Stacks Image 18295
Boey, R. (In druk 2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren VOKIS.. Belsele: VVL pp.75.
Stacks Image 18288
Boey, R. (In druk 2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren VOKIS.. Belsele: VVL pp.75.
Stacks Image 18281
Boey, R. (In druk 2021). Vragenlijst voor Ouders van Kinderen die Stotteren VOKIS.. Belsele: VVL pp.75.