Lijst van artikels - List of articles - Liste des articles
Boey, R. (2022). Sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren: periode en aantal sessies in relatie tot kenmerken van patiënten en therapeuten. Logopedie (34), 6, 12-25.
Boey, R. (2022). Spreekattitude van stotterende kinderen: invloed van leeftijd, geslacht, stottergerelateerde kenmerken en persoonlijkheidskenmerken. Logopedie (34), 1, 10-20.
Boey, R. & Lefevere. S. (2022). Een studie over de praktijksituatie van de logopedist. Logopedie (34), 3, 6-18
Boey, R. & Lefevere. S. (2022). An evaluation of telepractice for the treatment of speech and language disorders during the COVID-19 pandemic. International Journal of Telerehabilitation (14), 1, 1–20.
Boey, R. & Lefevere. S. (2021). Evaluatie van telepraktijk voor het continueren van logopedische zorgverstrekking tijdens de COVID-19-pandemie. Logopedie (34), 2, 22-50.
Boey, R. ( 2021).Logopedie bij heel jonge stotterende kinderen ingrijpen of afwachten? Logopedie 33 (4), 15-35.
Boey, R. (2019). Detectie van stotteren door middel van het DIS2: verantwoording, constructie en validiteit. Logopedie, 31(#).
Boey, R., & Niessen, H. (2019). Stressbeleving bij ouders omwille van lezen bij kinderen zonder en met dyslexie. Metingen met de VOKID. Logopedie, 31(4), 108-127.
Boey, R. (2017). Stotteren en comorbiditeit: literatuurstudie en klinisch onderzoek bij 2115 stotterende personen. Logopedie, 29(4), 19-45.
Boey, R. (2016). Ervaren impact van stotteren op de levenskwaliteit bij volwassenen: een replicatie-onderzoek van Klompas en Ross (2004). Logopedie, 28(6), 15-29.
Niessen, H. & Boey, R. (2015) Onderzoek naar de leesvaardigheid en de leesattitude bij kinderen van 6 tot 12 jaar met en zonder dyslexie. Logopedie (28) Themanummer.
Boey, R. (2015) Telepraktijk voor logopedie en audiologie (2): diagnostische en therapeutische toepassingen. Logopedie (28), 1, 33-59.
Joos, K., De Ridder, Dirk, Boey, R., & Vanneste, S. (2014). Functional connectivity changes in adults with developmental stuttering : a preliminary study using quantitative electro-encephalography. Frontiers in human neuroscience, 8(13), 1-9.
In: Maczima (2014) Omgaan met stotteren. Kunnen medicijnen helpen?
Boey, R. (2014) Relatine voor stotteren: wat is er van aan. Logopedie (26)
Boey, R. (2014) Telepraktijk voor logopedie en audiologie (1): kenmerken en evaluatie van gebruik. Logopedie (27), 6, 29-45.
De Meyere, P., Lefevere, S. & Boey, R. (2013) Onderzoek van dyslexie, disorthografie en dyscalculie volgens de gewijzigde logopedische nomenclatuur. Belsele: VVL
Boey, R. (2013) Effecten van een sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren: invloed van leeftijd, geslacht, initiële stotterernst en temperament. Logopedie (26) 3, 33-48.
Boey, R. (2012) Ontstaan van stotteren: fenomenologie, epidemiologie en etiologie. Logopedie Themanummer, 13-32
Boey, R. (2012) Essentials of epidemiology and phenomenology of stuttering. Consequences for clinical SLP practice. Logopedija (3), 1, 1-11 Zagreb, Croatia.
Boey, R. (2010) Les Tests de Sévérité du Bégaiement: replique à “Réflexions à propos de l’examen du bégaiement à partir de la list limitative”. Magazine SBLU.
In: Humo (2010) Het stamelende staatshoofd. Met mensen die stotteren naar ‘The King’s Speech’. Nr 15 . 12 april 2011 p. 122-127.
In: Gazet Van Antwerpen (2010) n.a.l.v. the King’s Speech. p. 69
In: EOS (2010) Als praten niet vanzelfsprekend is. nr. 9 september, 25-28
Boey, R. (2009) Het gebruik van multimedia bij de logpedische behandeling. Beschrijving en evaluatie van toepassing. Logopedie (21)
Boey, R., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., Heylen, L., Stoop, R. & De Bodt, M. S. (2009). Awareness and reactions of young stuttering children aged 2-7 years old towards their speech disfluency.” Journal of Communication Disorders, 42, 334-346.
Boey, R. (2009) Temperament en stotteren. Logopedie, 22(2), 34-48.
Boey, R., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., Heylen, L., & De Bodt, M. S. (2009). Reported stressors near onset of stuttering in native Dutch-speaking children. Journal of Stuttering Therapy, Advocacy and Research, 3(2), 71-87. [Online: www.journalofstuttering.com]
Boey, R. A., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., De Bodt, S., & Heylen, L. (2009). Characteristics of stuttering in Dutch speaking individuals. Clinical Linguistics & Phonetics, 23 (4), 241-254.
Boey, R. (2008). Onset of stuttering: related variables. Proceedings from Oxford Dysfluency Conference, Oxford.
Boey, R. (2008). Long term effects of a social-cognitive behaviour therapy for stuttering. Proceedings from Oxford Dysfluency Conference, Oxford.
Boey, R. (2008). Incidentie en prevalentie van stotteren. Synthese op basis van literatuur en een onderzoek bij Vlaams sprekende kleuters (2;6-5;11 jaar) en kinderen (6-12 jaar). Logopedie, 20(1), 23-32.
Boey, R. (2008). Stuttering. An epidemiological and phenomenological study. Effects of a social-cognitive behaviour therapy. Doctoral thesis. University of Antwerp, Antwerp. ISBN 978-90-5728-101-3 UMI publicatienummer 3334851
Boey, R. (2008). Effecten van een sociaal-cognitieve gedragstherapie voor stotteren op lange termijn. Proceedings from VVL 30ste congres, Antwerpen.
In: Bodytalk (2008) Behandeling van stotteren. Haperend door het leven. Jg. 3, 27, 38-40.
Boey, R. (2007). Herstel van stotteren: feiten en mythes. Implicaties voor diagnostiek en therapie. [Recovery of stuttering; facts and mythes. Implications for diagnosis and therapy]. Proceedings from PAV Universiteit Antwerpen, VVL & CIOOS, Antwerpen.
Boey, R., Wuyts, F. L., Van de Heyning, P. H., De Bodt, M. S., & Heylen, L. (2007). Characteristics of stuttering-like disfluencies in Dutch-speaking children. Journal of Fluency Disorders, 32(4), 310-329.
Boey, R. (2006). Long term effect of a social cognitive behaviour therapy for stuttering children and adults. Proceedings from IFA 5th Word Congress, Dublin, Ireland.
In: Onder ons (2006) Hoe omgaan met stotteren ? Nr. 471, p. 4-7.
In: Profiel (2006) Logopedie bij kleuters en peuters. Nr. Mei-Juni p. 4-5
Boey, R. (2005) Het gebruik van multimedia bij de logopedische behandeling. Beschrijving en evaluatie van toepassingen. Logopedie (18), 1, 22-41.
Boey, R. (2002) Variabiliteit van stotteren. Onderzoeken naar precipiterende stimuli bij jonge kinderen. Herentals: Logopedie (15), 4, 61-72.
Boey, R. (2001) Cognitieve verschijnselen bij stotteren. Logopedie en Foniatrie, (73), 3, 61-65
Boey, R. (2001). Taal- en spraakstoornissen bij stotteren. Logopedie, 14, 15-23.
Lefevere, S. (2001). Bespreking: Stotteren detecteren en meten. R. Boey. (Discussion: Detection and measurement of stuttering. R. Boey). Logopedie, 14(3), 59.
In: EOS (2001) Stotteren: als woorden niet komen. Jg. 18, nr. 9, p. 56-58.
Boey, R. (2000) Tests pour la sévérité du bégaiement. UPLF. Blz. 80.
Boey, R. (1999). Vroege detectie van stotteren: verantwoording, strategie en instrumentarium. Logopedie, 12, 19-26.
Boey, R. (1999). Het bad is de zee. Een gevalsbeschrijving van een kleuter met type 3 stotteren. Interne publicatie ter ere van het emeritaat van Peggy Janssen. Utrecht.
Boey, R. (1998) Stotteren bij jonge kinderen. Vroege diagnose is essentieel. Brussel: Artsenkrant (18), 1146, 18.
Boey, R. (1996) Stotteren bij heel jonge kinderen. Artsenkrant.
Boey, R. (1996). Begeleiding van ouders van stotterende kinderen: een geïntegreerd onderzoek in stottertherapie. Logopedie, 9(5) 29-35.
Boey, R. (1994) Therapie bij jonge stotterende kinderen. Logopedie en Foniatrie (66), 7/8, 217-226.